Uppsatser

Idag har vi haft en diskussion med en student som ville att vi skulle bistå med hans uppsats. Diskussionen ledde fel.

Ett av skälen var den ömsesidiga respekten.

Det händer att vi skriver uppsatser åt studenter, men det är en mycket liten del av vårt arbete. Sveriges Radio och programmet Kaliber valde att fördjupa sig i oss en gång i syfte att ”avslöja”, men gick bet.

Vill du att vi tittar på möjligheterna, tänk efter innan. Vad innebär detta för mig, vad förväntar jag mig att de gör osv.

Det underlättar.