Lorem Ipsum

Ofta när vi arbetar med text använder vi något som kallas Lorem Ipsum.

Många tolkar detta som ett annat språk, men det handlar om att skapa layout
med en textmassa som inte distraherar läsaren. Uppfunnet på 1500-talet.

Det finns en enda – EN ENDA – Lorem Ipsumgenererator som fungerar väl.
Testa den: Lorem Ipsum